BDO locatie

Aan het verkeerspunt Jan van Eijckplein heeft Four-D het kantoorgebouw - dat op dit moment wordt verhuurd aan BDO accountants- en belastingadviseurs verworven. BDO zal het gebouw in de loop van 2024 gaan verlaten.

Het gebouw heeft een prominente ligging in de wijk Westrand. Vanuit de snelweg stevent men recht op de locatie af, en het verkeer naar het noordelijk gelegen bedrijventerrein en nieuwe wijk Stadsoevers passeert het gebouw.

De locatie is op dit moment afgesloten met hekken, en geheel verhard t.b.v. parkeerplaatsen.
Hiermee vormt het een barrière tussen de verschillende wijkdelen, en is het een plek met weinig interactie met haar directe omgeving.

De plannen gaan uit van de gehele sloop van het gebouw, met een nieuwbouw van circa 155 woningen en een gezondheidscentrum.
Het woningbouwprogramma is geschikt voor verschillende doelgroepen, waaronder senioren en starters die op dit moment moeilijk aan geschikte woonruimte kunnen komen. Het gezondheidscentrum biedt mogelijkheden voor de toevoeging van een zorgcomponent naar wens.

 

Project als maatschappelijke katalysator

Het project vervuld een belangrijke rol in de vernieuwing van de wijk.
De toevoeging van betaalbare starterswoningen en wonen met zorg zorgt voor doorstroming op de woningmarkt. Ook wordt het omliggende openbaar gebied met elkaar verbonden en met landschappelijke inrichtingen 'vergroend'.  
Tot slot zorgt de nieuwe vestiging van het gezondheidsplein voor nieuwe transformatiemogelijkheden van de vrijkomende locaties.

De planologische procedures zijn in voorbereiding en start van de werkzaamheden staan gepland in 2025.