In het centrum van Oss, ontwikkelt Four-D op de plek van de Pauluskerk aan de Oude Litherweg een zorgcentrum met 42 appartementen, een dagbesteding, diverse ondersteunede functies en een viertal reguliere appartementen. De monumentale ‘Bossche School’ kerk uit 1964 blijft behouden en ons plan is om op de kerkzaal drie bouwlagen toe te voegen met de zorgunits. VAA Architecten heeft een fraai plan daartoe ontworpen dat zeer positief is beoordeeld door de welstands- en erfgoedcommissies van de stad. De dagbesteding, de keuken, het restaurant en de algemene ontmoetingsruimten komen in de voormalige kerkzaal. Past precies allemaal. De voormalige kerktuin wordt in ere hersteld zodat de bewoners er straks in het zonnetje een heerlijke kop koffie kunnen drinken op hun oude dag.

Realisatie is gepland in de tweede helft van 2024.