Placemaking, participatie, verbinding en synergie

FOUR-D is altijd op zoek naar verbinding en synergie. Op basis van de behoefte aan wonen inventariseren wij de samenhang in de buurt. We luisteren naar de belangen van buurtbewoners en werken in het voortraject intensief samen. Bewonersparticipatie is waarom het draait! Zo creëren we een thuisomgeving voor nieuwe en huidige bewoners.

KnoopXL Eindhoven

Samenwerking

Een voorbeeld van die burgerparticipatie is KnoopXL in Eindhoven. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in dit gebied, zijn we in gesprek met maatschappelijke zorgpartijen. Binnen deze gebiedsontwikkeling willen we huisvestingsmogelijkheden creëren voor maatschappelijke daklozenopvang. Door dit te combineren met een plek voor een goede zorgpartij, verminderen we de overlast. We kijken dus naar de plek, naar de markt en wat er op die plek speelt. Om vervolgens op deze context een visie op te baseren.

Acquisitie

Samenwerking

Wij zijn continu op zoek naar nieuwe locaties, zowel binnenstedelijk als aan de rand van woongebieden of dorpen. Ons uitgangspunt bij de selectie van deze locaties is de meerwaarde die we kunnen genereren voor de omgeving. Zodat we samen met de desbetreffende gemeente een omgevingsvisie kunnen ontwikkelen die de balans in de samenleving versterkt. Vaak leidt dit tot een mix van woonvormen met maatschappelijke toevoegingen op het vlak van zorg of leisure.

Bouwpartners

Samenwerking

In sommige gevallen vraagt een visie meer capaciteit, bijvoorbeeld qua procedures of op financieel vlak. In dat geval gaan we op zoek naar gelijkgestemde bouw- en ontwikkelpartners om het project gezamenlijk te realiseren en optimaliseren. We werken samen met gerenommeerde ontwikkelaars, beleggers, financiële instellingen, woningcorporaties en toparchitecten, waarbij transparantie en openheid de basis vormen. Door van elkaars perspectieven te leren en gebruik te maken van elkaars netwerken, streven we naar een beter eindresultaat.

De uitgebalanceerde stad

Samenwerking

Vergrijzing, vereenzaming, hittestress, woningengebrek voor starters, singles, expats en stadsveteranen zijn stuk voor stuk oorzaken van disbalans. De Vierde Dimensie houdt onder andere in dat onze ontwikkelingen een bijdrage moeten leveren aan een uitgebalanceerde stad. Zonder uitzondering.

Impuls voor de binnenstad

Neem Lelystad, waar de komende jaren een forse toename van het inwonertal te verwachten is. Met ons Centrumplan is het gelukt in het Theaterkwartier bij het NS-station een levendig stadshart te creëren. Door onder andere de combinatie van een entertainmentcentrum met bioscoop, een lasergameruimte, een escaperoom en een restaurant, heeft de binnenstad een enorme impuls gekregen. Dat zijn twee vliegen in één klap.

Een vergelijkbare exercitie volgt op de grens van de gemeenten Groningen en Tynaarlo. Hier komen een Family Fun Park Center en een hotel met 110 kamers.