FOUR-D zich richt op duurzame woningen en woonconcepten. De toevoeging van de vierde dimensie, die rust en balans biedt aan de menselijke behoeften, is ons antwoord op wereldwijde issues zoals klimaatverandering, internationalisering, economische en demografische ontwikkelingen.

In die naam is FOUR een afkorting van ‘Focus Urban Development’, terwijl de D ook staat voor ‘dimension’.

‘Als ontwikkelaar willen we een vierde dimensie toevoegen aan de drie-dimensionaliteit van bouwen en architectuur. Dit doen we door samen te werken met ons creatieve team en een conceptueel denkende schil van professionals op het gebied van onder andere stedenbouw, marketing, co-living en sociale netwerken, techniek en financiën.

Bij elke ontwikkeling zoeken we naar kansen en synergie door deze benadering.

Vernieuwing

in de vastgoedsector

De vierde dimensie

De vastgoedsector wordt geconfronteerd met vele uitdagingen en vragen in de huidige tijd. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de betaalbaarheid van woningen behouden?

Hoe kunnen we zorgen voor een inclusieve, duurzame samenleving?

Hoe kunnen we bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering?

Het is belangrijk om op deze vragen antwoorden te vinden en vernieuwende oplossingen te bedenken.

Klimaat

De vierde dimensie

Klimaatverandering is dé uitdaging van deze tijd. Bij FOUR-D bieden wij samenhangende oplossingen op het gebied van klimaat en landschap, biodiversiteit, energie, circulariteit en mobiliteit. Onze woningen zijn voorzien van slimme energieconcepten, gericht op het voorkomen en verduurzamen van energiegebruik.

Wij stemmen vraag en aanbod van energie op elkaar af. Op het gebied van klimaat en landschap richten wij ons op het behoud en herstel van natuurlijke ecosystemen, terwijl we tegelijkertijd zorgen voor een prettige leefomgeving voor mensen. Onze projecten zijn ook gericht op het stimuleren van biodiversiteit en het creëren van meer groene ruimtes in steden. Daarnaast werken we aan het bevorderen van circulariteit en mobiliteit, bijvoorbeeld door het bevorderen van fiets- en wandelroutes en het stimuleren van het gebruik van elektrische auto's.

De rol van gebouwen

en de vastgoedsector

De vierde dimensie

Gebouwen hebben een belangrijke rol te spelen in het verbinden van mensen, het bevorderen van gezondheid en het creëren van ruimte voor natuur. Wij geloven dat gebouwen met een positieve impact op mens, natuur en maatschappij écht het verschil kunnen maken.

Bij FOUR-D ontwikkelen wij mooie en goede gebouwen in stedelijke weefsels, waarbij afgestemd gebruik en schoonheid elkaar tot in detail versterken. Wij kiezen voor woonconcepten waarbij jong en oud, alleenstaand en samenwonend, bijeenkomen. Gezinnen vervullen een centrale rol in de basisstructuur. Zo ontstaat de leefomgeving van de toekomst met waarden die zich door de tijd heen hebben bewezen. FOUR-D zet zich samen met de vastgoedsector in voor maatschappelijke thema's als duurzaamheid, betaalbaarheid, toekomstbestendigheid, evenwichtige samenstelling, samenhang en diversiteit. Eenheid in verscheidenheid staat bij ons centraal. Zo vindt de vastgoedsector zich opnieuw uit.

Een inclusieve en circulaire samenleving

Onze oplossingen

De vierde dimensie

Wij geloven dat ons Four-D-concept (Dynamiek, Duurzaamheid, Differentiatie en Design) een krachtig middel is om een inclusieve, circulaire samenleving te realiseren. Door te focussen op deze vier pijlers kunnen we gebouwen en gebieden ontwikkelen die een positieve impact hebben op de omgeving en de mensen die er wonen, werken en leven.

Onze aanpak zorgt voor synergievoordelen tussen de verschillende pijlers. Zo kan dynamiek leiden tot duurzame oplossingen, differentiatie bijdragen aan een inclusieve samenleving en goed design bijdragen aan zowel duurzaamheid als differentiatie.

Daarnaast biedt ons Four-D-concept kansen voor innovatie en samenwerking met andere partijen. Door gezamenlijk te werken aan gebouwen en gebieden die passen binnen het concept, kunnen we de krachten bundelen en sneller tot resultaten komen.

De kracht

van FOUR-D

De vierde dimensie

De kracht van FOUR-D ligt in het toevoegen van een vierde dimensie aan de traditionele benadering van bouwen en architectuur. Deze vierde dimensie staat voor de focus op menselijke behoeften aan rust en balans, en het integreren van sociale en culturele aspecten in het ontwikkelingsproces. Hierdoor onderscheidt Four-D zich en creëert het unieke mogelijkheden.

Four-D heeft een creatief team als basis, dat wordt ondersteund door een conceptueel denkende schil van professionals op verschillende gebieden, waaronder stedenbouw, marketing, co-living en sociale netwerken, techniek en financiën. Deze multidisciplinaire aanpak stelt FOUR-D in staat om holistisch te denken en te handelen bij elke ontwikkeling.

Bij elke ontwikkeling zoekt FOUR-D naar de beste kansen en synergievoordelen. Dit betekent dat ze actief op zoek gaan naar mogelijkheden om het beste maatschappelijke resultaat te behalen op het gebied van betaalbaarheid, energiegebruik, milieu en andere belangrijke aspecten. Door samen te werken met verschillende experts en belanghebbenden, streeft Four-D naar een geïntegreerde benadering die positieve impact heeft op zowel de gemeenschap als het milieu.